Om HD och betalväggen

668 svar

Har du besökt hd.se någon gång under 2017?

668 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes85% / 569 svar
2
No14% / 99 svar

Har du tillgång till material bakom betalväggen?

569 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes25% / 147 svar
2
No74% / 422 svar

Hur har du tillgång till materialet bakom betalväggen?

147 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Prenumeration sedan tidigare43% / 64 svar
2
”Lånar” inloggning från någon annan23% / 35 svar
3
Prenumeration pga betalväggen22% / 33 svar
4
Teknisk lösning för att lura betalväggen5% / 8 svar
5
Other4% / 7 svar

Händer det ofta att du fastnar i betalväggen?

422 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes91% / 388 svar
2
No8% / 34 svar

Har betalväggen gjort att du minskat antalet besök till hd.se?

422 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes84% / 358 svar
2
No15% / 64 svar

Har betalväggen gjort dig mindre benägen att dela länkar till hd.se?

569 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes81% / 461 svar
2
No19% / 108 svar

Vad tycker du om att hd.se har en betalvägg?

569 av 668 människor besvarade denna fråga

1.9
Medelbetyg
55%
318 svar
1
20%
119 svar
2
12%
69 svar
3
4%
25 svar
4
6%
38 svar
5

Bor du i Helsingborgsområdet?

569 av 668 människor besvarade denna fråga

1
Yes53% / 303 svar
2
No46% / 266 svar